Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Brzeźnicy zarządza Kierownik, który jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka oraz pracę podległych pracowników.

Wójt Gminy powołuje Kierownika placówki, który zatrudnia pracowników zgodnie z liczbą mieszkańców danej Gminy.

 

Schemat Organizacyjny Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grzegorz   Wojtas

tel : 33 8232383 wew. 30Zastępująca w razie nie obecności Kierownika GOPS

Anna Orzechowska – Kierownik Ośrodków Wsparcia

tel : 33 8232383 wew. 39

 

Pozostali Pracownicy Socjalni tel: 33 8232383

Katarzyna Augustyniak - rejon opiekuńczy

Łączany, Bęczyn   wew. 33

Maria Kowalczyk - rejon opiekuńczy

Brzeźnica , Chrząstowice , Kossowa wew. 34

Zofia Kutermak – rejon opiekuńczy

Brzezinka, Marcyporęba wew. 34

Agnieszka Różycka - - rejon opiekuńczy

Kopytówka , Sosnowice , Wyźrał   wew. 32

Ewa Zawiła – rejon opiekuńczy

Paszkówka , Tłuczań, Nowe Dwory wew. 33

 

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych tel: 33 8232382

Justyna Kubarska wew. 37

Barbara Wróbel wew. 36

 

Obsługa Księgowo-Finansowa

Jacek Chlebicki – Główny Księgowy tel : 33 8232383 wew. 39