W przypadku, gdy członek rodziny osoby uprawnionej przebywa poza granicami Polski, w kraju, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego 500+ wraz z dokumentami do Wojewody Małopolski.


Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne oraz świadczenia wychowawcze 500+, organ właściwy występuje do Wojewody Małopolski o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Infolinia dla wnioskodawców: 12 430 29 73- po podaniu numeru PESEL można uzyskać informacje na temat złożonego wniosku.

 

W razie potrzeby osobistego kontaktu, wnioskodawcy przyjmowani są w poniedziałki w godz. od 14.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 11.00 w Krakowie przy ul. Plac na Stawach 3