Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres zasiłkowy będzie można składać od 1 lipca br. w formie elektronicznej za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS, od 1 sierpnia br. w formie papierowej osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty.


Informujemy, że w celu sprawnej obsługi interesantów, przyjmowane będą wyłącznie kompletnie uzupełnione wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami.

 

Podstawowe dane, które należy wpisać do wniosku, to między innymi:

 

  1. Dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, stan cywilny)
  2. Adres zamieszkania,
  3. Adres poczty elektronicznej- e-mail wnioskodawcy lub członka rodziny – konieczny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia,
  4. Numer telefonu - w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą,
  5. Numery PESEL osób zawartych we wniosku,
  6. Numer rachunku bankowego - bez uzupełnionego nr konta wypłata przyznanych świadczeń nie będzie możliwa,
  7. Informacja, czy członek rodziny wnioskodawcy przebywa/nie przebywa za granicą,
  8. W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie pracownika przyjmującego wniosek.

 

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcy, któremu przyznane zostanie świadczenie wychowawcze 500+, otrzyma o tym informację przesłaną na podany adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można odebrać osobiście w siedzibie GOPS.

 

 

INFORMACJA DODATKOWA:Pracownicy nie będą udzielali telefonicznie informacji, czy świadczenie zostało przyznane.
(Ochrona Danych Osobowych-ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W).