CZ POWInformujemy, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy wydaje mieszkańcom zaświadczenia o wysokości przeciętnego  miesięcznego dochodu niezbędne do dokumentacji dotyczącej przyznania dofinansowania, z Narodowego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu „Czyste Powietrze.

 

 

 

 

500 2016Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane:

 

 

 

 

ü  drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. 

ü  w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski złożone do dnia 30 kwietnia zostaną rozpatrzone do dnia 30 czerwca br. Wnioski złożone do dnia 31 maja br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 lipca br., natomiast wnioski złożone do dnia 30 czerwca br. zostaną rozpatrzone do dnia 31 sierpnia br.

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz w celu uniknięcia stania w kolejce, zachęcamy wszystkich do złożenia wniosków w formie elektronicznej.

 

 

 

FE RP MAL EU EFS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
ul. Krakowska 111
34-114 Brzeźnica

NIP 551-20-63-259

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Zapytanie Ofertowe zp.271.1.1.2020

na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Pełnienie funkcji koordynatora w ramach projektu „Q_działaniu”


Postępowanie prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  

 

 

Załączniki do pobrania:

 

1.  SIWZ - wersja doc pobierz
1.1 SIWZ - wersja pdf pobierz
2.  Załącznik nr 1 - wersja doc pobierz
2.1  Załącznik nr 1 - wersja pdf pobierz

 

 

 

  

 

 

 

Zatwierdzający:

                                                                                                   

/-/ Grzegorz Wojtas

Kierownik GOPS

 

 

 

FE RP MAL EU EFS

  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
ul. Krakowska 111
34-114 Brzeźnica

NIP 551-20-63-259

 

ZAMAWIAJĄCY

 

Zapytanie Ofertowe ZP.271.1.2.2020

na udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Wykonanie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia w ramach projektu „Q_działaniu”


Postępowanie prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  

 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZ - wersja pdf pobierz
2.  Załączniki - wersja pdf pobierz

 

 

 

  

 

 

 

Zatwierdzający:

                                                                                                   

/-/ Grzegorz Wojtas

Kierownik GOPS

 

 

SENIOR mGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ogłasza nabór uczestników do Klubu Senior+ przy ul. Wiślanej 22 w Brzeźnicy.