Dotyczy: Zapytanie Ofertowe - dostawa „opasek bezpieczeństwa” bez wyświetlaczy, dedykowanych do świadczenia usługi opieki na odległość

 

Wpłynęła następująca oferta:

 

SiDLY Sp. z o.o.

ul. Chmielna 2 lok. 31
00-020 Warszawa

 

Do realizacji zamówienia wybrano w/w ofertę.

Termin podpisania umowy z Wykonawcą zostanie ustalony telefonicznie.

 

Do wiadomości :

  1. Tablica ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
  2. Strona internetowa http://gops.brzeznica.eu