Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Brzeźnicy zarządza Kierownik, który jest odpowiedzialny za działalność Ośrodka oraz pracę podległych pracowników.


Wójt Gminy powołuje Kierownika placówki, który zatrudnia pracowników zgodnie z liczbą mieszkańców danej Gminy.

 

Schemat Organizacyjny Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Grzegorz   Wojtas

tel : wew. 12Zastępująca w razie nie obecności Kierownika GOPS

Maria Leśniak - starszy pracownik socjalny – rejon opiekuńczy

Bęczyn , Łączany tel : wew. 33Pozostali Pracownicy Socjalni

Agnieszka Różycka - pracownik socjalny - rejon opiekuńczy

Kopytówka , Sosnowice , Wyźrał   tel : wew. 14

Danuta Bobak - pracownik socjalny – rejon opiekuńczy

Paszkówka , Tłuczań   tel : wew. 14

Maria Kowalczyk - starszy pracownik socjalny – rejon opiekuńczy

Brzeźnica , Chrząstowice , Kossowa tel : wew. 49

Zofia Kutermak - starszy pracownik socjalny – rejon opiekuńczy

Brzezinka , Nowe Dwory , Marcyporęba tel: wew. 49


 

Obsługa Księgowo-Finansowa

Zofia Maj – Główna księgowa tel : wew. 33