Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są od 01.08.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy , ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica
Przyjmowanie wniosków:


poniedziałek w godz. 7:30 – 15:30,
wtorek w godz. 7:30 – 15:30,
środa w godz. 7:30 – 17:00,
czwartek w godz. 7:30 – 15:30,
piątek w godz. 7:30 – 14:00.

 

Od 01.07.2021r. wnioski można również składać droga elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

 

• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
• bankowość elektroniczna.

 

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 będzie trwał od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek


• w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za listopad 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.
• w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021r.
• w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks.Eugeniusza Łudzika 1 lub pod numerem telefonu: 33 8232383 wew. 35,36,37.