SENIOR

 

Jeżeli jesteś:

  • mieszkańcem Gminy Brzeźnica,
  • w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

 

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu Senior+ w Brzeźnicy

 

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, rehabilitacyjnym
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
  • jeden ciepły posiłek dziennie,
  • i wiele innych zajęć.

 

Korzystanie z oferty Klubu Senior+ będzie bezpłatne.

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Klub przyjmie 15 seniorów. W przypadku większej ilości chętnych osób możliwe jest otwarcie drugiego oddziału Klubu.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior+ muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w godzinach pracy Ośrodka.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz na stronie internetowej Ośrodka. Zgłoszeni przyjmowane są od dnia 1 grudnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 

Klub Senior+ będzie funkcjonował od 1 stycznia 2022r. Godziny zostaną dopasowane do potrzeb uczestników w ilości nie mniejszej niż 20 godzin tygodniowo.

 

 

Dokumenty do pobrania :

 

Regulamin Organizacyjny Klubu Senior+ w Brzeźnicy >> pobierz

Załączniki >> pobierz

 

 

LOGO P RZ

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, iż trwają zapisy osób zainteresowanych wsparciem w ramach Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020r. poz. 1787). Program realizowany będzie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 

Program skierowany jest do:

1) Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) Osobami posiadającymi:

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1977r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573) albo

- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1977r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573)

 

Program realizowany jest w dwóch formach:

1. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej

2. Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

b) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.

 

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie można uzyskać  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. E. Łudzika 1, pod nr telefonu (33) 823-23-83 w godzinach pracy GOPS, lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

TABLICA OGLKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy informuje, iż trwają zapisy osób zainteresowanych wsparciem w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, który realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020r. poz. 1787). Program realizowany będzie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

 

 

 

 

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

 

Program skierowany jest do:

1) dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lun pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

- o stopniu znacznym

- o stopniu umiarkowanym

- traktowane na równi do wymienionych wyżej zgodnie z art, 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U. z 2021r. poz. 573)

 

Program ma także zapewnić:

1. Poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia.

2. Wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb.

3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, itp.

4. Dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

5. Zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

Rodzaj zadań:

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przeprowadzaniu ich z niej.

 

Szczegółowe informacje na temat zgłoszenia chęci uczestnictwa w Programie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. E. Łudzika 1, pod  nr telefonu (33) 823-23-83 w godzinach pracy GOPS, lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są od 01.08.2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy , ul. Ks. Eugeniusza Łudzika 1, 34-114 Brzeźnica
Przyjmowanie wniosków:


poniedziałek w godz. 7:30 – 15:30,
wtorek w godz. 7:30 – 15:30,
środa w godz. 7:30 – 17:00,
czwartek w godz. 7:30 – 15:30,
piątek w godz. 7:30 – 14:00.

 

Od 01.07.2021r. wnioski można również składać droga elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

 

• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl/);
• bankowość elektroniczna.

 

OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 będzie trwał od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.


Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek


• w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za listopad 2021 r. następuje do dnia 30 listopada 2021r.
• w okresie od 1 września do 31 października 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2021r.
• w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych – składania wniosków wraz z wymaganą dokumentacją są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeźnicy, ul. Ks.Eugeniusza Łudzika 1 lub pod numerem telefonu: 33 8232383 wew. 35,36,37.